Thanh lý 10 tấn tôn trắng hàng chính hãng

Mua bán hàng hóa thị trường

Thanh lý 10 tấn tôn trắng hàng chính hãng

Sàn Hà Thành đang thanh lý 10 tấn TÔN trắng hàng chính hãng dư thừa sau khi hoàn thành dự án. Giá cả liên hệ có thể giảm đến 1/3.

ton

Stud 100

Leave a Reply