chi phí thiết kế BVTC Dự án gold Tower

Mua bán hàng hóa thị trường

chi phí thiết kế BVTC Dự án gold Tower

Theo Dự án gold Tower thì Chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị TKBVTC-DT tính dự toán theo quy định. Cụ thể: áp dụng theo TT 05/2007/TT-BXD và TT 18/2008/TT-BXD, còn các hệ số chi phí khác thì tính theo cv 1751/BXD-VP. Đơn vị thẩm tra sẽ thẩm tra dự toán. Sau đó dự trên kết quả thẩm tra thì Chủ đầu tư thẩm định và ra quyết định phê duyệt. Khi đó thì sử dụng “Chi phí xây dựng” để tính các chi phí như “Chi phí QLDA”, “Chi phí đầu tư xây dựng”, “Chi phí khác” ….. (theo ý của CĐT). Sau đó yêu cầu đơn vị thiết kế phải lập lại hồ sơ TKBVTC-DT theo quyết định duyệt của Chủ đầu tư. Dự án gold Tower đang là đại diện của chủ đầu tư thẩm tra thiết kế thi công và dự toán công trình đã được triển khai thi công nhưng vì có sự thay đổi địa điểm XD nên đơn vị tư vấn thiết kế lại phần móng và 1 số hạng mục của công trình. TKTC và DT trước đã thuê TV thẩm tra L1 , TKTC và DT điều chỉnh thuê TV thẩm tra L2 ,vậy khi mình tính chi phí thẩm tra phải trả cho đơn vị TV là chi phí L2 – L1 có đúng không ( theo CV 1571 thì có phải công trình trên là sử dụng thiết kế điển hình không) nhờ các bạn tư vấn giúp mình với. bạn nào có mẫu hợp đồng thẩm tra TKTC và tổng dự toán công trình mới nhất cho mình xin để tham khao với. Dự án gold Tower là dự án xây dựng giao thông (Xây dựng cầu Hàm Luông) có tổng dự toán 460 tỷ. bao gồm các hạng mục:
1. Đường đầu cầu: 68,2 tỷ, cấp công trình: cấp II
2. Cầu Cái Cấm nhịp super T: 32, 15 tỷ; CT cấp III
3. Cầu Chợ Xép nhịp I33m: 21,8 tỷ; CT cấp III
4. Cầu dẫn nhịp Super T: 67,6 tỷ; CT cấp III
5. Cầu chính nhịp 150m: 268,6 tỷ; CT cấp I
6. Điện chiếu sáng: 1,67 tỷ; cấp III
Tất cả đều là thiết kế ba bước.
Vậy khi tính chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục Cầu Cái Cấm theo QĐ 957/QĐ BXD (công trình giao thông cấp III, thiết kế 3 bước) thì Dự án gold Tower phải tính như thế nào? có cần phải dựa vào Tổng dự toán cả dự án ko? Trường hợp Cầu cái Cấm và Chợ Xép cùng do 01 đơn vị lập thì chi phí thiết kế sẽ tính như thế nào?

Leave a Reply